Digitaal Nalatenschapsdossier

Het Digitaal Nalatenschapsdossier is uniek in Nederland. Hierin worden alle documenten en overige relevante informatie met betrekking tot de nalatenschap digitaal vastgelegd. Nabestaanden hebben via hun persoonlijke toegangscode doorlopend toegang tot dit digitale dossier en kunnen zo op een efficiënte en gedetailleerde wijze de voortgang van de afwikkeling volgen.

Digitaal Nalatenschapsdossier - Portaal

Het Digitaal Nalatenschapsdossier is meer, namelijk:

Nalatenschapsregistratie

In het digitaal dossier worden alle bekende documenten en relevante informatie van de klant van de RegisterExecuteur bewaard die betrekking hebben op hun toekomstige nalatenschap. Je kunt hier dan denken aan het testament, de huwelijksvoorwaarden, uitvaartinformatie, enzovoorts.

Ook is registratie van bezittingen en schulden van de klant door de klant mogelijk.

RegisterExecuteur Digitaal Nalatenschapsdossier - Snelkeuze

Nalatenschapsverkenning

Aan de hand van de vragen van de Nalatenschapsverkenning wordt beoordeeld of de nalatenschap door een RegisterExecuteur kan worden afgewikkeld.

Handboek RegisterExecuteur

In het Digitaal Nalatenschapsdossier is voor de RegisterExecuteur het Handboek RegisterExecuteur toegevoegd. Hierin zijn onder meer de werkprocessen met ondersteunde hulpmiddelen, het trefwoordenregister, handleidingen, etc. terug te vinden.

Overige voordelen van het Digitaal Nalatenschapsdossier:

  • testamentvergelijker
  • automatisch corresponderen met de klanten, nabestaanden en instanties
  • agenda met takenbalk
  • urenregistratie
  • het forum: de plek voor RegisterExecuteurs om ervaringen uit te wisselen en elkaar te informeren
  • alle informatie die nodig is voor de werkzaamheden is op één plek terug te vinden.