Stichting RegisterExecuteur

Wie zijn we en hoe gaan we te werk

Wij zijn een landelijk opererende organisatie die gespecialiseerd is in de zakelijke en financiële voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen. De RegisterExecuteur heeft een gedegen juridische en fiscaalrechtelijke opleiding gevolgd en heeft een ruime werkervaring.

Bij de uitoefening van zijn werkzaamheden kan de RegisterExecuteur een beroep doen op de Expertisedesk van de centrale organisatie. De Expertisedesk zorgt er ook voor dat de RegisterExecuteur altijd op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

Werkwijze

De RegisterExecuteur zorgt voor de afwikkeling van de nalatenschap van begin tot einde. Alle noodzakelijke juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken worden door de RegisterExecuteur verzorgd.

De RegisterExecuteur zorgt voor een duidelijke, transparante en voorspoedige afwikkeling van de nalatenschap door gebruik te maken van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier.

Via dit nalatenschapsdossier zorgt de RegisterExecuteur ook voor een duidelijke en open communicatie met de erfgenamen. Via het nalatenschapsdossier hebben erfgenamen doorlopend inzage in de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap.

Natuurlijk legt de RegisterExecuteur rekening en verantwoording af over de verrichte werkzaamheden.

Traject

In het eerste gesprek verkent de RegisterExecuteur samen met de erfgenamen de nalatenschap en in overleg wordt een plan voor de afwikkeling van de nalatenschap gemaakt.

De RegisterExecuteur heeft als doel de nalatenschap voorspoedig af te wikkelen. De erfgenamen worden door middel van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier op de hoogte gehouden van de voortgang van de afwikkeling.

Als de nalatenschap definitief kan worden afgewikkeld, legt de RegisterExecuteur rekening en verantwoording af over de door hem verrichte werkzaamheden en zorgt ervoor dat iedere erfgenaam zijn erfdeel krijgt.
Tot slot bewaart de RegisterExecuteur het nalatenschapsdossier voor de erfgenamen.