Opleidingen en Workshops /

Workshop Testamentair bewind

Bij testamentair bewind heeft de overledene in zijn/haar testament een bewindvoerder benoemd. Deze bewindvoerder is degene die het bewind voert over de goederen die uit een nalatenschap worden verkregen. Gevolg is dat de rechthebbende het beheer over de erfrechtelijk verkregen goederen wordt ontnomen. 

De basisregels van dit testamentair bewind zijn vastgelegd in het wettelijk erfrecht. Echter bij testament kan de overledene hiervan afwijken en kunnen deze basisregels worden beperkt of verruimd.

De workshop geeft inzicht/kennis over alle aspecten van testamentair bewind en de verhouding tussen de verschillende bewinden.

Inhoud van de workshop
Tijdens de workshop komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Soorten testamentair bewind
  • Verhouding beschermingsbewind en testamentair bewind
  • Aanvang en einde
  • Verplichtingen bewindvoerder
  • Bevoegdheden bewindvoerder
  • Aansprakelijkheid bewindvoerder

Duur van de workshop
De workshop duurt van 13.30 tot 16.00 uur.

Data en locaties
U kunt de workshop op de volgende data en locaties volgen:

Datum Locatie
20 november 2023     Breukelen (Hotel Van der Valk)

Bij voldoende deelnemers kan deze workshop ook incompany worden gegeven.

Kosten
De kosten voor deze workshop bedragen € 185,95 (exclusief BTW) per persoon.

Permanente educatie
Accreditatie door diverse brancheorganisaties.
Wilt u weten bij welke organisaties? Neem dan contact met ons op.
In het verleden is deze workshop geaccrediteerd door:
- BPBI (tegenwoordig Horus)
- VeWeVe (tegenwoordig Horus).

Meer informatie?
Neemt u dan contact op met ons kantoor via 036 - 720 09 18.
U kunt ook een e-mail sturen naar opleidingen@interfin.nl.

Wilt u zich inschrijven voor deze workshop?