Opleidingen en Workshops /

Workshop De bewindvoerder en (levens)testamenten

In uw dagelijkse praktijk als bewindvoerder is kennis van (levens)testamenten van groot belang.

In een levenstestament kan iemand hebben bepaald wie zijn vermogen beheert voor het geval hij het zelf niet meer kan. Maakt dit u als bewindvoerder overbodig?
Verder zult u leren dat uw klant rijker of armer kan zijn dan u denkt, bijvoorbeeld door een vordering op de langstlevende ouder.

Na afloop weet u wat voor uw werkzaamheden de gevolgen zijn van het testament dat de partner van uw klant in het verleden heeft gemaakt.
Tot slot wordt u in vogelvlucht meegenomen langs de wijzigingen van de afgelopen jaren in het erfrecht en de erf- en schenkbelasting vanaf 2003 tot heden die voor uw werkzaamheden van belang zijn.

Inhoud van de workshop
Tijdens de workshop komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
• Langstlevende testamenten
• Invloed uitsluitingsclausule op vermogen rechthebbende
• Vorderingen op de langstlevende ouder
• Levenstestament in de praktijk
• Verhouding bewind en levenstestament
• Overzicht wijzigingen erfrecht en erf- en schenkbelasting

Duur van de workshop
De workshop duurt van 13.30 tot 16.00 uur.

Data en locaties
U kunt de workshop op de volgende data en locaties volgen:

Datum      Locatie
Planning volgt   Breukelen (Hotel Van der Valk)

Bij voldoende deelnemers kan deze workshop ook incompany worden gegeven.

Kosten
De kosten voor deze workshop bedragen € 185,95 (exclusief BTW) per persoon.

Permanente educatie
Accreditatie door diverse brancheorganisaties.
Wilt u weten bij welke organisaties? Neem dan contact met ons op.
In het verleden is deze workshop geaccrediteerd door:
- BPBI (tegenwoordig Horus)
- NBPB
- VeWeVe (tegenwoordig Horus).

Meer informatie?
Neemt u dan contact op met ons kantoor via 036 - 720 09 18.
U kunt ook een e-mail sturen naar opleidingen@interfin.nl.

Wilt u zich inschrijven voor deze workshop?