Werkwijze /

Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Wat zijn de voordelen voor mij, als ik als RegisterExecuteur werkzaam ben?
Het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen stelt eisen aan deskundigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en (sociale) vaardigheden van degene die de nalatenschap afwikkelt.

Als RegisterExecuteur onderscheidt u zich van anderen, want u heeft het gewenste niveau van deskundigheid en door de opleiding RegisterExecuteur is uw kennis volledig en actueel.

Duidelijk is dat u op een efficiënte en uniforme wijze de nalatenschap voorbereidt afwikkelt, waarbij de transparante werkwijze terugkomt doordat gebruik wordt gemaakt van het Digitaal Nalatenschapsdossier.

Tot slot wordt u bij de uitvoering van de werkzaamheden ondersteund door RegisterExecuteur Expertisedesk op administratief, vakinhoudelijk en commercieel gebied.

Zijn mijn gegevens beschermd?
Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt, noch worden deze voor commerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Hetzelfde geldt voor de gegevens van de overledene en zijn/haar nabestaanden. Wij hebben de manier waarop wij omgaan met de persoonlijke gegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn echter wel opgenomen in het register RegisterExecuteur, dat gepubliceerd kan worden op de consumentensite www.nabestaandenontzorgen.nl. Deze website is openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Financieel

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse bijdrage?
RegisterExecuteur Expertisedesk stelt jaarlijks de bijdrage voor een kalenderjaar vast.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de RegisterExecuteur.