Werkwijze /

Expertisedesk

De RegisterExecuteur wordt bij de voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen ondersteund door RegisterExecuteur Expertisedesk en Stichting RegisterExecuteur. 
RegisterExecuteur Expertisedesk doet dit zowel administratief als vakinhoudelijk én commercieel.

Administratief:
• het uitvoeren van onderzoeken bij diverse registers
• de (juridische) beoordeling van documenten, zoals het testament
• de ondersteuning bij fiscale en financiële zaken

Vakinhoudelijk:
• het aanbieden van opleidingen en permanente educatie
• ondersteuning door de digitale school
• het toesturen van de maandelijkse e-nieuwsbrief
• de bibliotheek

Commercieel:
• het genereren van publiciteit in diverse relevante media
• het aanbieden van advertenties voor lokale media

Daarnaast kan Stichting RegisterExecuteur bij calamiteiten de werkzaamheden van de RegisterExecuteur overnemen. Hierdoor kan de RegisterExecuteur zijn klanten garanderen dat zijn werkzaamheden op dezelfde wijze worden voortgezet.

Tot slot ondersteunt RegisterExecuteur Expertisedesk de RegisterExecuteur ook persoonlijk door middel van het digitale portfolio. Hierin worden o.a. het diplomaverleden, correspondentie en facturatie geregistreerd en geadministreerd. Deze gegevens kan de RegisterExecuteur inzien door in te loggen met gebruikersnaam en wachtwoord die de RegisterExecuteur bij de inschrijving voor de opleiding heeft ontvangen.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de RegisterExecuteur.