Digitaal Nalatenschapsdossier /

Het Digitaal Nalatenschapsdossier is uniek in Nederland. Hierin worden namelijk alle informatie en documenten met betrekking tot de nalatenschap digitaal vastgelegd. Nabestaanden hebben via hun persoonlijke toegangscode doorlopend toegang tot dit digitale dossier en kunnen zo op een efficiënte en gedetailleerde wijze de voortgang van de afwikkeling volgen.

En het Digitaal Nalatenschapsdossier is meer, namelijk:

Nalatenschapsregistratie
In het digitaal dossier worden alle bekende informatie en documenten van bestaande klanten die betrekking hebben op hun toekomstige nalatenschap bewaard. U kunt hier dan denken aan het testament, de huwelijksvoorwaarden, uitvaartinformatie, enzovoorts.
Ook is registratie van bezittingen en schulden van de klant door de klant mogelijk.

Nalatenschapsverkenning
Aan de hand van de vragen van de Nalatenschapsverkenning wordt beoordeeld of de nalatenschap door een RegisterExecuteur kan worden afgewikkeld.

Handboek RegisterExecuteur
In het Digitaal Nalatenschapsdossier is voor de RegisterExecuteur het Handboek RegisterExecuteur toegevoegd. Hierin zijn onder meer de werkprocessen met ondersteunde hulpmiddelen, het trefwoordenregister, handleidingen, etc. terug te vinden.

Overige voordelen van het Digitaal Nalatenschapsdossier:

  • testamentvergelijker
  • automatisch corresponderen met de klanten, nabestaanden en instanties
  • agenda met takenbalk
  • urenregistratie
  • het forum: de plek voor RegisterExecuteurs om ervaringen uit te wisselen en elkaar te informeren
  • alle informatie die nodig is voor de werkzaamheden is op één plek terug te vinden.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de RegisterExecuteur.