Opleidingen en Workshops /

Cursus De ondernemer en zijn/haar toekomstige nalatenschap

De voorbereiding en afwikkeling van een nalatenschap van een ondernemer kan een extra uitdaging zijn.
 
Voor een ondernemer zijn vaak de volgende aspecten van groot belang:
- de continuïteit van de onderneming;
- financiële belangen;
- de belangen van de beoogde bedrijfsopvolger en (andere) erfgenamen.
 
Hierbij is specifieke kennis van verschillende rechtsgebieden en belastingen noodzakelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vennootschapsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en belastingrecht (inkomsten- en schenk- en erfbelasting).
De cursus 'De ondernemer en zijn/haar (toekomstige) nalatenschap' zorgt er voor dat uw kennis op deze rechtsgebieden volledig en actueel is.
 
Inhoud van de cursus
Tijdens de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
Invloed van de burgerlijke staat van de ondernemer
Mogelijkheden m.b.t. bedrijfsopvolging
Beschikkingsbevoegdheid m.b.t. onderneming bij ziekte e.d.
Beschikkingsbevoegdheid na overlijden m.b.t. de onderneming
Waarde onderneming
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (erfbelasting/schenkbelasting)
Doorschuiffaciliteiten (inkomstenbelasting)
 
Data, duur, locatie
De cursus is verdeeld over twee dagen van 9.30 tot 16.30 uur.
Deze cursus wordt alleen incompany aangeboden.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op via info@registerex.nl.

Wilt u zich inschrijven voor deze cursus?